Trešdien, 14.martā plkst.18.00 H.Dorbes muzejā pirmā dārzkopju kluba “Madaras” tikšanās

Ik gadu pavasarī ir vērts atvērt rakstnieka Karela Čapeka brīnišķīgo grāmatu “Dārzkopja gads” un ar prieku atklāt, ka: “Pretēji visām gaidām dārzkopis nerodas no sēklas, spraudeņa, sīpola, guma vai potzara, bet veidojas pieredzes, vides un dabas apstākļu ietekmē. …Kamēr cilvēks vēl ir jaunības plaukumā, viņš domā, ka puķe ir kaut kas tāds, ko nēsā pogcaurumā vai pasniedz meitenēm; viņam trūkst priekšstata par to, ka puķe ir kaut kas ziemojošs, kaut kas aprušināms, mēslojams, laistāms, pārstādāms, apgriežams, apcērpams un piesienams, kaut kas atbrīvojams no nezālēm, auglenīcām, nokaltušām lapām, utīm un sēnītēm. …Vajadzīgs zināms briedums, es pat teiktu – vīra gadi, lai cilvēks varētu kļūt par dārzkopi – amatieri.” Un, lūk, Herberta Dorbes muzejā jau diezgan regulāri pulcējas šādi nobrieduši vīri un sievas- dārzkopji no Ventspils dārzkopju kluba “Madaras”.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados rakstnieka Herberta Dorbes dzīvesbiedre Valija aktīvi darbojās Ventspils dārzkopības un biškopības biedrībā, un dārzs Ērgļu ielā 1 vienmēr ierindojās pilsētas sakoptāko dārzu vidū. Arī H.Dorbes dārzu šobrīd kopj viena no Ventspils muzeja dārzniecēm – Māra Skane un dārzkopju pirmā tikšanās šogad, kurā visi aicināti domāt par dārzu, muzejā notiks 14.martā plkst.18.00. Tiek gaidīti visi interesenti.