3.oktobrī Livonijas ordeņa pilī notika kārtējā darba grupas tikšanās projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros. Tajā piedalījās Ventspils muzeja vadība, vēsturnieki, krājumu glabātāji. Tikšanās laikā apsprieda Piejūras brīvdabas muzeja multifunkcionālās ēkas pamatekspozīcijas koncepciju, tās iespējamos mākslinieciskos un tehniskos risinājumus, kā veidot mūsdienīgu interesantu, dinamisku stāstu, iekļaujot tajā interaktīvus elementus.