25.oktobrī  pasākuma “LEADER projekti Ziemeļkurzemē, sadarbības iespējas, projektu ieguldījums teritorijas attīstībā” ietvaros Ventspils muzeju apmeklēja pārstāvji no Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas un Liepājas rajona partnerības.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar Projektiem, kas realizēti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekti, kas tiek īstenoti Ventspils muzejā saistīti ar Piejūras brīvdabas muzeju, kas specializējas Baltijas jūras Kurzemes piekrastes iedzīvotāju 18.-20.gs. dzīvesveida atspoguļošanā.

Ventspils muzeja projektu vadītāja Ilva Zavicka iepazīstināja kolēģus ar restaurētajām zvejas laivām, atjaunoto “Baltikas” tipa zvejas kuģi “Grots” un laivu nojumes būvprojekta vizuālajiem materiāliem.

logo-EJZFLiep_raj_partzkba_logo_small_1