Piejūras brīvdabas muzejā, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļiem, uzstādītas nojumes bišu stropu novietošanai.

2016. gadā Piejūras brīvdabas muzejs uzņēma krājumā biškopja Maigoņa Emara izveidoto bišu stropu un biškopības instrumentu kolekciju, kas sastāv no 80 dažādu izmēru priekšmetiem, tai skaitā 25 dažādi stropi. Ekspozīcija sniedz ieskatu biškopības vēsturē, akcentē Kurzemes īpatnības dravniecības jomā, piedāvā informatīvi un vizuāli saistošu stāstu.

Medus bites cilvēka veidotos mitekļos mīt jau sen, kopš 3.-2.gt.pirms Kristus. Tomēr laika gaitā cilvēku radošā doma radījusi neskaitāmas stropu konstrukcijas un to modifikācijas. Biškopji ļoti labprāt iesaistās stropu uzlabošanas un pilnveidošanas procesā, par pamatu ņemot savus novērojumus no bišu dzīves dabā.

Tieši 6. augustā, Pilsētas svētku un Amatu dienas ietvaros, notiks bišu stropu ekspozīcijas atvēršana, tādēļ īpaši aicināti to aplūkot visi interesenti. Bitenieks Andris Dedzis sniegs konsultācijas un amata demonstrāciju par dravnieka darbu. Ikviens, veicot uzdevumus un atminot mīklas, varēs tikt pie saldas pārsteiguma balvas.

Ventspils muzejs turpinās darbu pie Dravniecības ekspozīcijas. Projekta I un II kārtā muzeja ekspozīcijā tika uzstādīta senā bišu dore (17.gs.), restaurēts bišu vagoniņš un izveidotas nojumes stropiem, III kārtā iecerēta ekspozīcijas izveide bišu vagonā un izglītības programmu sagatavošana.