Latvija ir bagāta ar savu kultūru un skaisto dabu. Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” 1. un 2. kārtā veiktos ERAF ieguldījumus Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā var skatīt kampaņas “Atrastā Latvija” ietvaros.

Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018. gada divās kārtās, atjaunojot un izbūvējot 60 kultūras un dabas mantojuma objektus 40 Latvijas pašvaldībās, kā arī veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras un tūrisma pakalpojumus. Atsevišķos objektos darbi vēl turpinās, un tie tiks pilnībā pabeigti 2022. gada nogalē.

Aicinot epidemioloģiski drošā veidā apmeklēt jaunos tūrisma objektus, Kultūras ministrija izveidojusi informatīvo kampaņu “Atrastā Latvija”. Vietnē https://www.atrastalatvija.lv/ apkopota informācija par   visos Latvijas reģionos izbūvētajiem un atjaunotajiem 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižām, pilīm, baznīcām, torņiem, parkiem, muzejiem, estrādes, dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, pludmales un citas vietas.

Visi šie objekti sarindoti 7 kultūras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot, var atrast un izprast Latvijas unikālās vērtības. Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti 40 Latvijas pašvaldībās, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kā arī valsts un pašvaldību līdzekļus.

Ventspils muzeja realizētos un vēl realizācijā esošos objektus atradīsiet Līvu ceļā – apmeklējiet objektus, piedalieties spēlē (spēle notiek no 2021. gada 26. maija līdz 5. septembrim), ceļojiet pa Latviju!

Pilna informācija par visiem objektiem, spēles noteikumi, dažādi interesanti fakti pieejami vietnē https://www.atrastalatvija.lv/ .