Ventspils muzejs sagatavoja un iesniedza Lauku atbalsta dienestam (LAD) projektu ”Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” un 2021.gada 2.augustā LAD apstiprināja projektu. Projekts paredz pilnveidot Piejūras brīvdabas muzeja pieejamību, nodrošinot topošo un esošo ekspozīcijas daļu integrāciju vienotā sistēmā, paredzot vienotu norāžu un digitālās lietotnes izveidi, kā arī būtiski uzlabot muzejā esošā kultūras mantojuma (ekspozīcijas objektu, Nacionālā muzeju krājuma daļu, kas atrodas PBM) saglabāšanu, izbūvējot žogu un ugunsdrošības signalizāciju. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR650000,00,  tajā skaitā publiskais finansējums EUR 584999,98.

Projekta īstenošanas termiņš 2023.gada 1.augusts.