Kultūras ministrijas pārstāvji, iepazīstoties ar Ventspils muzeja muzejpedagogu piedāvājumu, muzeja izstrādātās attālinātās nodarbības iekļauj programmas “Latvijas skolas soma” atbalstīto aktivitāšu sarakstā, un ļauj tām izmantot projekta finansējumu.

Decembra vidū Piejūras brīvdabas muzeja muzejpedagoģe Rebeka Busule vadīja attālināto muzejpedagoģijas nodarbību “Ziemas saulgrieži”, kurai virtuāli pieslēdzās Kultūras ministrijas speciālisti. Nodarbībā skolēni iepazinās ar muzeju un ziemas saulgriežu tradīcijām, īpašu uzmanību pievēršot ķekatām. Tika noskaidroti dažādi jautājumi saistībā ar maskošanos – kā darināja maskas, kādi ir ķekatās iešanas rituāli un to nozīme, spēlētas ķekatu dziesmas, un iepazīti skanoši rīki un instrumenti, kurus izmantoja ķekatu gājienā.

Nodarbība bija svarīga visiem Latvijas muzejpedagogiem, jo tā pierādīja, ka muzejpedagogi arī attālināti strādājot, var piedāvāt kvalitatīvu, izglītojošu nodarbību, kas papildina skolēnu skolā iegūtās zināšanas.

Rezultātā programma “Latvijas skolas soma” ir apstiprinājusi finansējumu šādām attālinātām nodarbībām Ventspils muzejā.

Ventspils muzejs ir viens no pirmajiem, kas ievieš savā muzejpedagogu darbā attālinātās nodarbības.