Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja vēsturniece Dace Kamela Zviedrijā, Upsalas universitātes Antropoloģijas fakultātē sākusi apgūt Etnogrāfijas kursu.

Par studiju izvēli un motivāciju Dace skaidro šādi: “Strādāju Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā par vēsturnieci jau vairāk kā septiņus gadus. Šajā laikā esmu lasījusi referātus gan konferencē, gan veikusi dažādus pētniecības darbus vēstures jomā (Senā dravniecība, Otējumi uz pūra lādēm un skapjiem kā Kurzemes kultūras mantojuma sastāvdaļa). Esmu ieguvusi vairākas augstākās izglītības, starp kurām ir vēstures maģistrs, kas sniedz man zināšanas kvalitatīvi darīt savu darbu. Tomēr brīvdabas muzejiem ir sava specifika, kas ir etnogrāfija. Muzejā atrodas vairāk kā 25 000 priekšmetu, un lielu daļu ir nepieciešams pētīt ar etnogrāfijas zinātnes metodēm. Lai gan Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā šādu kursu, tas sniedz pamata zināšanas etnogrāfijas nozarē. Vēlos šo zinātnes nozari apgūt padziļināti un starptautiskā līmenī. Šīs zināšanas man sniegs ne tikai personisko izaugsmi, tās man dos arī kvalitatīvu pamatu pētnieciskajam darbam, ko iesāku veikt, aprakstot muzeja eksponātus, tādus kā pūra lādes un skapjus, otējumus uz tām, senos dravniecības instrumentus un māju zīmes u.c. eksponātus. Etnogrāfija ir kvalitatīva metode, kuras izcelsme ir kultūras un sociālajā antropoloģijā, lai gan pēdējos gados tā kļūst arvien populārāka daudzu citu sociālo un humanitāro zinātņu disciplīnu zinātnieku vidū. Upsalas universitātes Antropoloģijas fakultātes Etnogrāfijas kursa mērķis ir apspriest un praktizēt etnogrāfiju un citas antropoloģiskās/etnoloģiskās metodes. Šajā desmit nedēļu Etnogrāfijas kursā tiek apvienoti praktiskie vingrinājumi ar pētījumu metodoloģijas tekstu lasīšanu. Pēc kursa beigšanas būs apgūtas zināšanas, kas ļaus vispusīgi nodarboties ar etnogrāfiju, novērtēt tās bezgalīgās iespējas!”

Īstenojot projektu, Dace iegūs etnogrāfa diplomu un maģistra grāda līmeņa 7.5 kredītpunktus, kas ir pamats turpmākajām starptautiskajām studijām. Ņemot par pamatu iegūtās zināšanas, turpmākais darbs ar pētījumiem tiks veiks kvalitatīvāk, daudzpusīgāk, sniedzot zinātniski vērtīgāku ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma izpētē un aprakstīšanā.

Upsalas universitāte ir starptautiski atzīta mācību iestāde, kā arī vecākā universitāte Skandināvijā, kas turpina savu darbību. Tā ir viena no tradīcijām bagātākajām universitātēm valstī, būtiski ietekmējusi Zviedrijas kultūras attīstību un parasti atrdoas starp pirmajām 120 universitātēm pasaules starptautiskajos reitingos.