15.februārī rakstniekam, dzejniekam, pedagogam, novadpētniekam Herbertam Dorbem 130. jubileja. Nozīmīgākā viņa daiļrades daļa ir dzeja un pasakas bērniem. 16. februārī Ventspils Livonijas ordeņa pilī notiks seminārs “Rakstnieka Herberta Dorbes daiļrade bērniem”. Tajā dzirdēsim MārasGrudules – literatūrzinātnieces, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesores, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieces referātu “ Salam par spīti / Jānīts velk mētelīti.. Herberta Dorbes bērnu dzeja starpkaru periodā. ”. Priekšlasījumā tiks raksturota Herberta Dorbes bērnu dzeja, kas tapusi laika periodā starp abiem pasaules kariem. Kaut arī galvenā uzmanība būs pievērsta bērnu dzejas krājumiem, to tematikai un tēlainībai, tiks raksturota arī Dorbes dzeja ābecēs un lasāmgrāmatās kā starpkaru perioda didaktikas elements.  Inese Zandere – dzejniece, publiciste un redaktore, bērnu grāmatu autore un izdevēja semināram gatavo eseju “Bērnu literatūras autori varas maiņās un Dorbe kā viens no viņiem”. Savukārt Ilzes Skutkēvičas – mediķes, grāmatu ilustratora, gleznotāja un grafiķa meitas referāta tēma “Herberta Dorbes literārā darba tēli mākslinieka Induļa Zvagūža redzējumā”. Referātā aplūkota  tēma, kā mākslinieks Indulis Zvagūzis saredz un sajūt otras radošas personības  – rakstnieka Herberta Dorbes – darbu un, pieliekot savu izpratni, fantāziju un prasmi, veido grāmatas vizuālo tēlu, tiks citētas mākslinieka Induļa Zvagūža atziņas un pārdomas par lasītajam tuva un saprotama  ilustratīvā materiāla – ilustrāciju – radīšanu Herberta Dorbes poēmai “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”.

Semināru atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.