Amatu māja

Ziemeļkurzemes amatniecības centrs jeb Ventspils Amatu māja – Ventspils muzeja filiāle – ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu tapis projekta “Amatniecība Baltijas jūras krastā” Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas Interreg IIIA Dienvidu prioritātes ietvaros. Amatu māja durvis vēra 2007. gada 3. augustā.

Amatu māja atrodas atjaunotajā 18. gs. celtajā Kurzemes hercogistes senākajā skolas ēkā, kas pārtapusi par mūsdienīgu kultūras un tūrisma objektu, kā arī interesantu apskates objektu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Atjaunotajā ēkā apmeklētājiem apskatei tiek piedāvāta mācību klase, kas iekārtota 19. gs. stilā. Iepriekš piesakoties, ir iespējams piedalīties mācību stundā, kas norit 19. gs. tradīcijās.

Tā kā laikā no 1849. gada līdz 1851. gadam šajā ēkā, kur tolaik atradās apriņķa skola, mācījies arī ievērojamais jaunlatviešu darbinieks un izcilais folklorists Krišjānis Barons, 2007. gada 3. augustā vienlaikus ar Amatu māju atklāta arī K. Baronam veltīta tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidota piemiņas plāksne.

Amatu mājā iekārtotas un darbojas foto, audēju un podnieka darbnīcas, kā arī suvenīru salons. Amatu mājā regulāri notiek mākslas un amatniecības tēmām veltītas izstādes un pilsētas kultūras dzīvi bagātinoši pasākumi.