Pedagoģiskās programmas

 

Maksa par nodarbību vienai grupai – 15 EUR

Vienā grupā klātienē maksimums 25 dalībnieki, attālināti – 30 dalībnieki.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās +371 63624467; +371 22466099

Pieteikuma forma

Kā pieteikties un sagatavoties muzejpedagoģiskajām nodarbībām, skat. šeit: https://bit.ly/3v3StTS

[/one_fourth]

Gadskārtu svētki

Senāk latvieši svētkus svinēja, vadoties pēc norisēm dabā un sekojot līdzi nevis kalendāram, bet gan gadskārtu aplim. Šajā aplī iezīmējas astoņi gadskārtu svētki, no kuriem mācību gada laikā Piejūras brīvdabas muzeja programmās iespēja iepazīt sešus – Meteņus, Lieldienas, Ūsiņus, Miķeļus, Mārtiņus un Ziemassvētkus.
Nodarbību sākumā skolēni iepazīstas ar gadskārtu apli, lai gūtu priekšstatu, kā latvieši senāk  noteica gadskārtas un pēc kādām pazīmēm zināja, kad svētki svinami. Nodarbības mērķis ir nodot kultūrvēsturisko mantojumu nākošajām paaudzēm – tradīcijas, kuras raksturo latviešus.. Piejūras brīvdabas muzeja teritorija ar tajā esošajām ēkām ilustratīvi palīdz iejusties 19. gs. beigu latviešu sētas vidē un izdzīvot svētku sajūtas tradicionālajā izpratnē. Nodarbības notiks zemnieku dzīvojamā mājā, zvejnieku sētā, klētī, rijā vai dzirnavās atbilstoši nodarbības tēmai. Tiks apgūtas gadskārtu svētku tradīcijas (rotaļās iešana, dziesmu dziedāšana, mīklu minēšana, budēļos iešana u.c.), ticējumi un tautasdziesmas.
Katra gadskārtu svētku norises nodarbība norisinās tam atbilstošajā laika periodā.

Uzzināt vairāk par nodarbību un pieteikties aicinām pa tālr. +371 26385346 (Marta Tjarve) vai izmantojot e-pastu: [email protected]

Tēma - Kā senās dienās

Maizes ceļš

Kā top maizīte, bez kuras nav iedomājama latvieša ēdienkarte? Nodarbībē iziesim maizes ceļu, sākot no sēšanas līdz likšanai maizes krāsnī uz lizes – zemes apstrāde, grauda iesēšana, pļaušana, kaltēšana, kritināšana, malšana, cepšana. Apmeklēsim riju, dzirnavas, maltuvi un pētīsim kāda izskatās īsta maizes krāsns. Grupai lūgums līdzi ņemt klaipu maizes.

Plašāka informācija un pieteikšanās +371 63624467; +371 22466099

Pa gaismas ceļu (sveču nodarbība)

Dienassgaisma saules dota… ko darīt vakarā, ja nebūtu elektrības? Vai ar sveci vien pietiktu? Kā senči risināja šo jautājumu? Nodarbības laikā to visu uzzināsiet un vēl varēsiet piedalīties sveču izgatavošanas procesā. Ienes gaismu istabā!

Plašāka informācija un pieteikšanās +371 63624467; +371 22466099

Izkustēties brīvā dabā un piedalīties piedzīvojumā!

Pazudis un atradies muzejā

(visām vecuma grupām)

Izmantojot orientēšanās karti un veicot dažādus uzdevumus, iespēja iepazīt muzeju no cita skatu punkta. Ēku, laivu, enkuru un dažādu priekšmetu izpēte. 

Plašāka informācija un pieteikšanās +371 63624467; +371 22466099