Dzelzceļa līnija

Ventspils šaursliežu dzelzceļš sastāv no divām līnijām:

  • Riņķa līnija – 1,4 km
  • Kalna līnija – 3,0 km.

Pa šīm līnījām mīlīgi kursē Mazbānītis.

Dzelzceļa līnijas Muzejs–Kalns raksturojums

Projekta ietvaros uzbūvētās dzelzceļa līnijas Muzejs-Kalns kopgarums ir 3 kilometri. Jaunā līnija atzarojas no Riņķa līnijas Jūrmalas parkā. Vēl viena 150m gara savienojoša līnija starp jauno Kalna līniju un Riņķa līniju veido trijstūri. Izveidotais dzelzceļa trijstūris atvieglo vilcienu kustību visos virzienos un kalpo tvaika lokomotīvju apgriešanai.

Stacijā Muzejs, kas atrodas PBM teritorijā, tika ierīkoti divi stacijas sliežu ceļi, divi lokomotīvju depo ceļi un viens strupceļš. Kopā tika iebūvētas četras jaunas pārmijas.

Jaunā dzelzceļa līnija līkumojot vijas caur kāpām ieskauto un mežaino apvidu un krusto Vasarnīcu un Aizsaules ielas, kur autotransportam ir ierīkotas pārbrauktuves ar gaismas un skaņas signalizāciju. Dzelzceļa līnija visā savā gareniskajā profilā no Jūrmalas parka līdz stacijai Kalns, šķērsojot ierakumus un uzbērumus, pakāpeniski iet mazā kāpumā. Augstuma starpība, kas jāpārvar vilcienam starp līnijas sākumpunktu Jūrmalas parkā un galapunktu stacijā Kalns ir 10 metru.

Līnijā starp Vasarnīcu un Aizsaules ielām esošajā parkā tika ierīkots pieturas punkts Priedes. Līnijas galapunktā ierīkota stacija Kalns ar diviem stacijas sliežu ceļiem. Tika iebūvētas divas pārmijas un ierīkots lokomotīvju griezulis.

Papildus jaunās līnijas izbūvei atjaunota dzelzceļa klātne dažos riņķa līnijas posmos.

Ventspils šaursliežu dzelzceļu darbību no 2013. gada augusta līdzfinansēja SIA “LDZ Cargo”
Pateicoties SIA “LDZ Cargo” līdzfinansējumam:

  • 2013. gada 22. decembrī notika gadskārtējie Mazbānīša svētki, kuros bija iespēja apskatīt dzelzceļa vēstures ekspozīciju, izbraukt ar gandrīz simtgadīgajām lokomotīvēm un baudīt plašu kultūras programmu.
  • Stacijā Kalns, Saules ielā 130, izvietotas informatīvas planšetes par Ventspils šaursliežu dzelzceļa ritošo sastāvu, tā vēsturi un pielietojumu mūsdienās.
  • Izgatavoti bukleti Mazbānītis, kas informē par Ventspils šaursliežu dzelzceļa līnijām, stacijām, depo, pieturas punktiem, estakādi, griezuli un citiem nozīmīgiem objektiem, un tie būs pieejami gan Tūrisma informācijas centra stendos, gan ekspozīcijas apmeklētājiem.
  • Izgatavoti 2014., 2015. un 2016. gada mazbānīša kalendāri, kas pieejami Ventspils šaursliežu dzelzceļa apmeklētājiem.
  • Organizēts 24. starptautiskais šaursliežu dzelzceļa muzeju salidojums 2014. g. 9.-12. oktobrī

 

Ventspils šaursliežu dzelzceļu darbību no 2018. gada līdzfinansēja SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”