Ventspils muzejs ik gadu organizē konkursu Ventspils pirmskolas un sākumskolas audzēkņiem par čaklāko muzejpedagoģisko programmu apmeklējumu Ventspils muzejā. 2023./2024. mācību gada laikā pirmskolu un sākumskolu sacensībās par laureātiem kļuva Ventspils PII Eglīte 3. grupiņa, PII Zvaigznīte 9. grupiņa, PII Bitīte 5. grupiņa, 2. pamatskolas 1.b klase, 6.vidusskolas 2.a.klase, kā arī 1.pamatskolas 1.a klase. Konkursā uzvarēja Ventspils 6.vidusskolas 2.a klase un PII Zvaigznītes 9.grupa .

Muzeja pedagogi Ilva Buntika, Marta Tjarve, Inga Uhaņa un H.Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide konkursa noslēgumā, 20.maijā izvērtēja konkursa laureātus īpaši sagatavotos uzdevumos, kas tika veikti Livonijas ordeņa pils telpās un noteica galveno uzvarētāju katrā no dalībnieku grupām.

Konkursa norisi atbalstīja Ventspils Izglītība pārvalde, Slīteres Nacionālais parks un Pilskrogs.