Ventspils muzejs saņēmis Valsts Kultūrkapitāla atbalstu diviem projektiem – izdevumam “Kur patiesība par kursistes traģēdiju” un “Ventiņu tautas tērpa videomeistarklasei”.


Rafails Edelhercs (H.Konrāds), kadrs no filmas “Kur patiesība?”,  1913.g.

Ventspils muzeja izdevums “Kur patiesība par kursistes traģēdiju” t.s. ilustrētās vēstures sērijā  būs veltīts pētījumam Latvijas pirmās spēlfilmas vēsturē, iepazīstinot kino vēstures speciālistus ar jaunām atziņām par šīs filmas tapšanas gaitu un veidotājiem, vienlaikus sniedzot šo informāciju populārzinātniskā formā arī plašākai sabiedrībai. Ventspilī, 1913. gadā uzņemtā filma “Kur patiesība?” uzskatāma par pirmo spēlfilmu, kas veidota Latvijas teritorijā. 21.gs. sākumā, tuvojoties filmas simtgadei, tai pievērsta plašāka uzmanība – notikušas vairākas filmas demonstrācijas, filma aplūkota īsākās, pamatā digitālā vidē veidotās publikācijās un materiālos. 2020. gadā veikta filmas restaurācija. LTV 1 tapa dokumentālā filma “Patiesība par filmu “Kur patiesība?””. Neskatoties uz to, dziļāki secinājumi ne par filmas producentu, scenāriju, režisoru, aktieru sastāvu un filmas rašanās apstākļiem raidījumā netika sniegti, lai gan vienlaikus raidījums kalpoja kā stimuls apkopot un pārskatīt Ventspils muzejā kopš 2013. gada savākto informāciju par šo filmu. Tā rezultātā izveidota apjomīga publikācija, kurā ietverti gan tā laika Ventspils, Rīgas, Kuldīgas, Pēterburgas un Maskavas laikrakstos un kinožurnālos sniegtā informācija, gan Ventspils muzeja, Liepājas muzeja un Rakstniecības un Mūzikas muzeja krājuma un Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli. Sagatavotais materiāls, kurā salīdzinājumam līdz ar filmu “Kur patiesība?” aplūkotas arī divas nedaudz vēlāk tapušās spēlfilmas “Klausies, Izrael” un “Kurpnieks Leiba”, sniegs jaunu, kinovēsturei būtisku informāciju par mākslas kino pirmsākumiem Latvijā. Pētījuma autors ir muzeja vadošais pētnieks Dr.hist. Armands Vijups. Projekts saņēma atbalstu redakcionālajiem un tipogrāfijas izdevumiem – EUR3119 apjomā. Projektu paredzēts realizēt līdz 2022.gada jūnijam.

Foto no Livonijas ordeņa pils ekspozīcijas. Ventspils tautastērps

Savukārt, otrs VKKF atbalstītais projekts – videomeistarklase, saistīts ar Amatu mājas darbību. Ventspils muzeja Amatu mājā ir iecerēts organizēt ventiņu tautas tērpa meistarklases, kurās tiktu uzņemts video kā mācību materiāls. Projekts paredz četras meistarklases: kreklu piegrieztnes sagatavošana, šūšana, izšūšana (Gunda Baltaisvilks), brunča un ņiebura – šūšana (Ieva Goldmane) un rakstainu zeķu adīšana (Baiba Kečko). Ventiņu tautas tērpa tapšanas meistarklasēs tiks atspoguļots viss darba process no sākuma līdz gatavam produktam. Izveidotais video mācību materiāls būs liels ieguvums gan meistaram, gan interesentam. Īpaši būtiska video mācību materiāla izveide ir arī šajā – attālinātu darbību laikā, kad piedzīvot saskarsmi ar meistariem un materiāliem nav iespējams. Projekts paredz izveidoto ventiņu tautas tērpu eksponēt kā mācību materiālu. Projekts saņēma EUR3000 lielu atbalstu, ko paredzēts izmantot meistaru un videooperatora darba atalgojumam.