Ventspils muzeja jūrnieku lādes restaurācijas II kārta ar VKKF atbalstu pabeigta

Jūrnieku lāde, kuras restaurācijai tika piesaistīti līdzekļi no Valsts Kultūrkapitāla fonda 1795 EUR apjomā 2019.gadā tiks eksponēta pils esošajā ekspozīcijā «Osta», torņa 5. stāvā. Restaurējamā jūrnieku lāde (1892) ir unikāla kultūrvēsturiska liecība un ir saistoša arī ar savdabīgo noformējumu, funkcionāliem un dekoratīviem elementiem, kādi nav konstatēti citām šādām lādēm. Šāds oriģināls eksponāts akcentē Ventspils iedzīvotāju ciešo saistību ar ostu visos laikos un jūrnieka profesijas izplatību pilsētā.  Lādes restaurāciju veica pieredzējusī restaurācijas firma «Intarsija», kuru veikumu var redzēt gan pils kapelā (18.gs. altāris), gan arī pils remterī (ceļojuma lādes ar apkalumiem).

Foto – Ventspils muzejs, 19.gs. jūrnieku lāde pirms un pēc restaurācijas