Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs laidis klajā katalogu “Ziemeļkurzemes lībiešu etnogrāfiskie priekšmeti Latvijas muzeju krājumos”. Tajā iekļauti ap 795 priekšmeti, kas raksturo lībiešu nodarbes un dzīvesveidu, sniegti to apraksti un attēli. Lai gan visbagātākais lībiešu lietu klāsts atrodas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, skaita ziņā nākamā krātuve, kas  glabā dažādas vēsturiskās lībiešu lietas, ir Ventspils muzejs. Muzeja krātuvēs glabāto materiālu apzinājusi un apkopojusi Latvijas etnogrāfiskā muzeja pētniece, Dr.hist. Īrisa Priedīte, Ventspils muzeju viņa apmeklējusi 2018. -2019. gadā. Katalogs tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu, tajā  iekļauti arī Latvijas Etnogrāfiskā muzejā un Rojas Jūras muzejā esošas lībiešu lietas. Priekšmeti tajā grupēti pēc saimnieciskās vai sadzīviskās darbības tēmas (Zveja, Uzturs, Amatniecība, Mājas, Apģērbs u.c.), sīkāk pēc galvenā priekšmeta, tad pēc muzeja un priekšmetu koda, sniedzot tā aprakstu un pievienojot skaidrojumu par lietojumu un nosaukumu lībiešu valodā. Priekšmetu uzskaitījumu katalogā veiksmīgi papildina fragmenti no laikrakstiem, grāmatām un dažādiem pētījumiem, kas saistīti ar lībiešu vēsturi, tās daudzveidīgajām izpausmēm.

Darba ievadā Ī.Priedīte raksta: ”Kataloga pamatuzdevums ir rosināt lībiešu materiālās kultūras vispusīgu izpēti, līdz ar to popularizējot lībiešu etnogrāfisko mantojumu. Cerams, ka šis katalogs, kurā vienkopus sastatīti ar lībiešiem saistītie etnogrāfiskie priekšmeti no Latvijas muzeju krājumiem, kļūs par pirmo soli plašākā lībiešu materiālās kultūras mantojuma apzināšanā.”

Kataloga tapšanas beigu fāzē, pārbaudot Ventspils muzeja krājuma materiālus un nepieciešamības gadījumā precizējot to aprakstus, piedalījās arī Ventspils muzeja Krājuma nodaļas darbinieki. Grāmatas atvēršanas svētki Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja no Lūžņas ciema “Dēliņiem” pārvestajā lībiešu sētā notika 17. novembrī.