25.martā Ventspils muzejā viesojās ERASMUS + skolu partnerības
projekta dalībnieki. Livonijas ordeņa pili un Ventspils Amatu māju apmeklēja ERASMUS + skolu partnerības
projekta dalībnieki no Francijas, Rumānijas, Portugāles un Latvijas. Livonijas ordeņa pils tika apskatīta muzeja vēsturnieka vadībā, bet Amatu mājā
dalībnieki piedalījās radošajās nodarbībās papīra liešanā, grafikas
nospiedumi linogriezuma tehnikā , kā arī iepazina Seno klasi un audēju darbnīcu.