Muzeju darbība no 2022.gada 1.marta

2022. gada 1. martā spēku zaudē Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tika noteikti pasākumi epidemioloģiskās krīzes pārvārēšanai, tostarp ierobežojumi muzeju darbībai. Vienlaikus 2022. gada 15. februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.127 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Līdz ar to no 2022.gada 1.marta tiek atcelta vai mīkstināta lielākā daļa ierobežojumu muzeju darbībai:

 • Apmeklētāju skaits, kas var vienlaikus uzturēties muzeja telpās, vairs netiek regulēts; vienlaikus muzejam ir jānodrošina rekomendāciju par savstarpējo distancēšanos un citu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, proti:
  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem savstarpēji jāievēro 2 metru distance;
  • Jānovērš drūzmēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;
  • Sniedzot pakalpojumus grupām, jānovērš dažādu apmeklētāju grupu savstarpēja satikšanās.  
 • Muzeja iekštelpās gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam); muzeju ārtelpās sejas maskas nav jālieto;
 • Muzeju apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot, lai piedalītos muzeja organizētos publiskos pasākumos (konferencēs, semināros, diskusijās, koncertos u.tml.).
 • Muzeju darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar muzeja apmeklētājiem, jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
 • Organizējot publiskus pasākumus, vairs nav nepieciešams ievērot noteikumus par fiksētām, pamīšus izvietotām sēdvietām un apmeklētāju reģistrāciju. Maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos noteikts līdz 3 000 cilvēkiem. Publiskos pasākumus bērniem līdz 18 gadiem atļauts apmeklēt, neuzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Muzeji var sniegt pakalpojumus apmeklētāju grupām (ekskursijas, muzejpedagoģiskas nodarbības u.tml., tostarp bērnu grupām, t.sk. atsākot īstenot programmas “Latvijas skolas soma” pasākumus). 
 • Tiek atcelti muzeju un publisko pasākumu darba laika ierobežojumi.
 • Muzejam pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā jāsniedz apmeklētājiem informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu) vai, izmantojot piktogrammas, par noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, tostarp:
  • brīdinājums, ka muzejā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;
  • rekomendācija par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • norāde par to, vai pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē.
 • Muzejs nepieciešamības gadījumā var noteikt papildu stingrākas epidemioloģiskās prasības,  ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību vai pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem.