Ventspils muzejs pirmajā projektu konkursā saņēmis dāsnu Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, kopumā muzeja projekti atbalstīti par 15 180 EUR.

Atbalstītas sekojošas muzeja ieceres – projekts, kas paredz Landzes – Užavas draudzes baznīcu arhīvu grāmatu saglabāšanu un restaurāciju, tika atbalstīta arī Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijas papildināšana ar pasažieru vagonu.

Amatu māja varēs uzsākt nemateriālā kultūras mantojuma dokumentāciju projekta “Ziemeļkurzemes amatniecības centra “Amatu mājā” video ekspozīcija un tradīciju dokumentēšana” ietvaros. Atbalstīti arī Herberta Dorbes muzeja “Senču putekļi” projekts “Lasīšanas veicināšanas pasākumu cikls bērniem un skolēniem “Muzejā viesi””, kura norise plānota gada otrajā pusē un IV Viduslaiku mūzikas festivāla projekta norises, kas pārceltas uz 29. augustu.