Ventspils muzejs saņem atbalstu VKKF I kārtā

Ventspils muzejs regulāri piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajos konkursos un saņem atbalstu dažādām ar muzeja darbību saistītām iecerēm. Tikko, 27.februārī noslēdzās VKKF projektu konkursa I kārta un Muzeju nozares attīstības programmas projektu konkurss, kurā Ventspils muzejs sagatavoja un iesniedza sešus projektus.

Atbalstīti tika četri no iesniegtajiem projektiem. Literatūras nozarē tika atbalstīts projekts “Muzejā viesi” (EUR950), kas paredz literātu un ilustratoru tikšanos Herberta Dorbes muzejā ar jaunajiem lasītājiem. Kultūras mantojuma nozare atbalstīja I kārtu arheoloģisko senvietu apzināšanas ekspedīciju Ziemeļkurzemes lībiešu zvejniekciemu apkārtnē, (EUR1000), ko organizētu  Ventspils muzeja vadošais pētnieks Dr.hist.A.Vijups. Muzeju nozares mērķprogrammā tika saņemts daļējs atbalsts Dravniecības ekspozīcijas izveides II kārtai Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā (EUR7640), turpināsies ekspozīcijas izveide, nodrošinot vēsturisko stropu saglabātību.  Vizuālās mākslas nozarē tika daļēji atbalstīts projekts “J.F.Tīdemaņa glezniecības plenērs un mazo formu keramikas simpozijs “Navigācija” (EUR1010), kuru norises rezultātus – plenēros un simpozijā tapušos darbus varēs skatīt Livonijas ordeņa pilī un Amatu mājā.  

Projekti, kas saņēma daļēju atbalstu vai netika atbalstīti, tiks sagatavoti un iesniegti nākamajos konkursos.