Aicinām uz Ventspils muzeja piedāvātajām ekspozīcijām un izstādēm, atgādinām, ka strādājam zaļajā režīmā un muzeju var apmeklēt, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Muzejam ir jāpārbauda apmeklētāju Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid19Verify”, un jāpārliecinās par apmeklētāja identitāti, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi,  ID karti, autovadītāja apliecību, skolēna apliecību, studenta apliecību, pensionāra apliecību vai izdienas pensijas saņēmēja apliecību.

Bērni līdz 12 gadu vecumam, kā arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, muzeju var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Jāievēro 2m distance starp apmeklētājiem / darbiniekiem (izņemot personas , kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā)

Telpās apmeklētājiem/darbiniekiem jālieto medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori.

Biļešu iegāde iespējama arī attālināti – izmantojot Mobilly