Katrai lietai un vietai ir savs vārds. Ja tām ir sena vēsture, tad vārds laika gaitā varēja mainīties. Kā savu pilsētu dēvēja senie Ventspils iedzīvotāji pirms vairāk kā 600 gadiem? Kad parādās nosaukums Windau un Ventspils? Kā Ventspils un tās apkārtne iezīmēta senākajās kartēs? Kas bija Dervinda Ziemeļkurzemē?  Ko mēs šobrīd zinām par Ventspils un Ventas vārdu? Par šiem un citiem ar vietvārdiem saistītajiem jautājumiem senajās kartēs un rakstītajos avotos kārtējā Muzeja otrdienā stāstīs Dr.hist. Armands Vijups.

Vēstures otrdienas lekcija gaidāma 13.februārī, Livonijas ordeņa pilī plkst 17.30. Apmeklējums bez maksas.