Saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa rezultātiem Ventspils muzeja iesniegtajam projektam Izglītojošā programma “Latvijas 100 gadi Ventspilī. 1918-2018”- spēle” mērķprogrammā “„LATVIJAS SKOLAS SOMAS” satura radīšana muzejos” tika piešķirts finansējums EUR 1519 apjomā, kas tiks izlietots spēles izgatavošanai un autoratlīdzībai par pedagoga konsultāciju. Programmas izstrādei izmantoti Latvijas simtgades jubilejai veltītās Ventspils muzeja krājuma izstādes “Latvijas 100 gadi Ventspilī. Latvijā. Pasaulē” koncepcija, saturs, vizuālie materiāli (foto, iespieddarbi, dokumenti). Nodarbība notiek pēc LOTO spēles principa: atbilstošu kartīti jāuzliek uz spēles laukuma. Veidojas attēls-mozaīka par vienu desmitgadi Ventspils pilsētas vēsturē.