Piektdien, 28.oktobrī, Amatu mājā noslēgsies šī gada konkurss literāro darbu radīšanā tāmnieku dialektā ,,Pe mums ventiņes”.

Rakstnieka Herberta Dorbes muzejs šādu konkursu rīko septīto reizi kopš 2004.gada. Līdz šim konkursam darbus iesūtījuši vecāka gadagājuma cilvēki, kuri bērnībā paši runājuši dialektā vai dzirdējuši, kā to dara vecāki vai vecvecāki. Šī gada konkursa novitāte – līdzās senioriem darbus iesūtījuši vidējās un jaunākās paaudzes ziemeļkurzemnieki. Konkursā piedalījās desmit autori – Velta Akmene, Līga Ķemlere, Guntars Tenne, Uldis Saulītis, Ruta Žakle, Senda Treimane, Aija Kaminska, Vija Landmane, Līga Gabrāne, Līvija Sproģe.

Iesūtītajos darbos ieskanas Popes, Ances, Zlēku Usmas, Ventspils un Talsu puses izloksnes. 28.oktobrī pl. 16.00 Amatu mājā būs iespēja ieklausīties iesūtītajos darbos, dzirdēt žūrijas komisijas domas. Žūrijā Ventspils muzejs aicināja rakstnieci Noru Ikstenu , literatūrvēsturnieci Andru Konsti, valodnieces Dairu Vēveri un Aneti Ozolu. Labākos darbus pēc konkursa, kā jau ierasts, publicēs laikraksts “Ventas Balss”.

Konkursa norisi nodrošināja VKKF projekts “ Kurzemes kultūras programma 2022” un SIA Jānis Roze.