H.Dorbes muzejs (Ērgļu ielā 1) Dzejas dienās par rakstnieka bērnu dzeju, tēviem un meitām

Rakstniekam Herbertam Dorbem ģimenē auga divas meitiņas – Izolde un Dagnija, iedvesmojot dzejnieku radīt dzejoļus bērniem. Mazo Dagniju vairāk uzrunāja mūzika, bet Izolde (ģimenē mīļi sauktu par Izu) turpināja būt Dorbes mazā dzejas mūza. Nesenā Tēvu diena un Dzejas dienu noskaņas rosina ielūkoties dzejnieka bērnu poēzijas mantojumā, kas cieši saistīts ar vecāko meitu Izu, kurai šogad oktobrī paliktu 100 gadi.

Herberta Dorbes muzejā 14.septembrī 10.00 un 11.00 tuvāk iepazīsim bērniem veltīto dzeju. Māksliniece Agnese Rudzīte sagatavojusi īpašas darba lapas. Pirmie ar Agneses Rudzītes veikumu iepazīsies Ventspils 2.pamatskolas 2.b klases skolēni ar audzinātāju Lienīti Griezi un PII “Bitīte” sagatavošanas grupiņas bērni.