Pieteikumiem: muzejpedagogs Inga Uhaņa

tālr. 29741319 [email protected]

no 2023.gada septembra

Skopā dzirnavnieka stāsts “Naudā vai graudā”

Sākumskolai (latviešu valodā vai bilingvāli LV/RU)

Kulturoloģijas  un vēstures pamati, latviešu valoda (stāsta veidošana pēc konkrētiem nosacījumiem,  improvizācijas teātris)

Sākumskolas audzēkņiem nodarbībā iespējams pētīt kultūrvēsturisko mantojumu – Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja dzirnavas un rijas ēku. Veidot izpratni par īpašības vārdu lomu vēsturē, dzīvē, zinātnē un stāstā. Radīt savu  Skopā dzirnavnieka stāstu un izspēlēt izveidoto stāstu improvizācijas teātrī.

Spēle “Jūrnieka stāsts – meli vai patiesība”

Pamatskolai

Kulturoloģijas  un vēstures pamati, sociālās zinības

Nodarbība paredz iepazīt Piejūras brīvdabas muzeja eksponātus (Laivu māja) un faktus. Komandu spēles gaitā sameklēt atbildes uz  jautājumiem par Baltijā lielāko laivu kolekciju. Izmantot atrastos faktus izdomātā stāstā tā, lai būtu grūti noteikt, kas ir patiesība un kas ir Jūrnieka meli (par laivām, zvejniekiem, enkuriem, zivīm). Spēle palīdz izprast atšķirības starp jēdzieniem – fakts, viedoklis, meli.

Vecā adrese,  jaunā adrese

Pirmskolai, sākumskolai (latviešu valodā vai bilingvāli LV/RU)

Kulturoloģijas  un vēstures pamati, sociālas zinības, latviešu valodas (darbs ar tekstu, vārdu krājuma papildināšana, īsa stāsta veidošana)

Muzejpedagoģiskā nodarbībā skolēniem un pirmskolas vecuma grupām ir iespēja iepazīties ar Piejūras brīvdabas muzeja karti (teritorijas plānu), uzzināt kur var atrast muzeja vai savas skolas adresi. Nodarbībā varēs ielūkoties Ventspils adrešu vēsturē un palīdzēs izprast kā adrese jāraksta uz aploksnes. Nodarbības forma: darbs komandās (4-6 cilv.). Katrai komandai jāatrod konkrētu objektu muzeja teritorijā; izpētīt objektu, aprakstā atrast informāciju par objekta vēsturisko adresi; salikt objekta vēsturisko adresi no dotajiem vārdiem.

Gadskārtu ieražu svētki: no Miķeļiem līdz Mārtiņiem

Pirmskolai/sākumskolai

Dabaszinības, latviešu valoda)

Miķeļdienā veidosim gadskārtu apli, lai varētu labāk atcerēties, kādus svētkus latvieši svin. Spēlējot spēles, minot mīklas, mācoties tautasdziesmas un ticējumus, bērni iepazīst latviskās sadzīves un maskošanās tradīcijas rudenī. Līdzi jāņem rupjmaizes klaipiņu, paštaisītas maskas. Programma atbalstīta aktivitātē Latvijas Skolas soma.