2023.gada nogalē ir pabeigts informatīvais stends, kas pieskaņots Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas veidolam, – stends veidots no rūsināta metāla ar digitālo ekrānu, kurā ir maināma informācija.

Stendā izvietota gan vizuāla, gan kvadrātkodos nolasāma audio informācija par Ventspils muzeju un Piejūras brīvdabas muzeja vēsturi un ekspozīciju latviešu, angļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā. Stends radīts, lai nodrošinātu iespēju arī personām ar funkcionālajiem traucējumiem gūt pilnvērtīgu ieskatu par muzeja piedāvājumu. Stendā izveidota arī reljefa karte ar norādēm Braila rakstā.

2022.gada nogalē Ventspils valstspilsētas dome atbalstīja Ventspils muzeja ideju projekta pieteikumam par informācijas stenda izveidi, kas palīdzētu popularizēt ar Kurzemes zvejniecības vēsturi un piekrastes dzīvesveidu saistīto kultūrvēsturisko mantojumu. 

Projekta “Piejūras brīvdabas muzeja informācijas stenda izveide Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai” pieteikums tika iesniegts projektu konkursā un saņēma Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu. Projektā plānotās aktivitātes īstenotas 2023.gadā par kopējo summu EUR 62 952, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – EUR 51 444 apmērā. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ietvēra nepieciešamos projekta sagatavošanas darbus, informācijas stenda uzstādīšanu, kā arī nepieciešamos uzraudzības darbus.