Zvejas kuģis “Grots”

Lai saglabātu, atjaunotu un popularizētu nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu, 2016.gadā Ventspils muzejs uzsāka projektu “Zvejas kuģa “Grots” atjaunošana un eksponēšana pilsētvidē” (Nr. Nr.16-08-FL04-F043.0203-000005).

Projekts tika īstenots 2018.gadā. Kuģis atjaunots un uzstādīts pilsētvidē pie Dienvidu mola, labiekārtota piegulošā teritorija. Projekta rezultāts ir brīvi pieejams apmeklētājiem.

Lai uzturētu projekta rezultātus Ventspils muzejs par saviem līdzekļiem 2022.gadā veicis  gruntēšanas un krāsošanas darbu kuģa stūres mājā, durvju un iluminatoru remontu, klāja tīrīšanu no smilšu sanesumiem, takelāžas remontu, grafiti zīmējumu mazgāšanu.

Vēsturiskās zvejas laivas

Lai saglabātu, popularizētu un atjaunotu nozīmīgu zvejas un kultūrvēsturisku mantojumu, 2016.gadā Ventspils muzejs uzsāka īstenot  projektu “Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā”  (Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000006).

Projekta īstenošana tika pabeigta 2018.gadā. Projekta rezultātā ir atjaunotas vēsturiskās zvejas laivas,  kuģītis “Vienība”,  motorlaivas un seno burinieku detaļas. Šie objekti iekļauti Piejūras brīvdabas muzeja laivu kolekcijas ekspozīcijā, izvietoti laivu mājā. Projekta rezultāts ir brīvi pieejams apmeklētājiem.

Lai uzturētu projekta rezultātus Ventspils muzejs par saviem līdzekļiem 2022.gadā veicis  projekta ietvaros atjaunoto laivu uzturēšanu, veicot ikdienas tīrīšanas darbus.