Pilsētas svētkos, 5.augustā H.Dorbes muzejā viesosies dzejniece Ērika Bērziņa un palīdzēs piedzīvot atklājumus literatūrā

Pilsētas svētku ieskaņā, 5.augustā 12.00, rakstnieka Herberta Dorbes muzejā projektā “Muzejā viesi” tikšanās ar dzejnieci un redaktori Ēriku Bērziņu.

Kopā ar dzejnieci tikšanās viesi varēs piedzīvot savus atklājumus literatūrā, darinot jaunvārdus un nevārdus.

Ērika Bērziņa studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, kur 1999. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu, savukārt 2001. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu. Studējusi Filoloģijas fakultātes doktorantūrā. Strādājusi Valērija Belakoņa izdevniecībā par Kultūras nozares redaktori (2001 – 2005), bijusi redaktore izdevniecībā „Valters un Rapa” (2005–2006), kā arī redaktore žurnālā “Cosmopolitan” (2006 – 2010). Kopš 2010. gada ir redaktore un galvenā redaktore žurnālā „Mans Mazais”. Organizējusi vairākus starpdisciplinārus kultūras pasākumus, iesaistās kultūras projektu īstenošanā, piemēram, Dzejas dienās jau par tradīciju ir kļuvis Ērikas Bērziņas kopš 2004. gada rīkotais „Ceļojums ar dzejniekiem”. Kopš 2018. gada Ērika Bērziņa ir Dzejas dienu padomes locekle. Darbojusies arī Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisijā. 2020.gadā izdotā Ērikas Bērziņas dzejoļu grāmata “Mammas dzejoļi” raksturota kā poētisku vērojums par attiecībām kuplā ģimenē, izmantojot gan bērnu, gan vecāku skata punktus, lai radītu dzīvu ģimenes kopības izjūtu. Savā ziņā tā ir ģimenes dienasgrāmata un ir vienlīdz saistoša lasāmviela visai ģimenei.

Literatūrzinātniece Inguna Daukste – Silasproģe raksta: “Kā dzejniece Ērika Bērziņa spēj tikt pāri mammas ikdienības lomai? Viņa raksta, dzejas rindās iedzīvina (fiksē) mammas gaitas ar dzejas poētiskajiem līdzekļiem – vārdu spēlēm, salīdzinājumiem, metaforām, līdzībām, sava veida rotaļību – veido tādu kā paralēlu stāstu ikdienībai.”

Tikšanās ar dzejnieci Ēriku Bērziņu notiek ar VKKF atbalstu. Pasākumā piedalīsies PII “Bitīte” un PII “Eglīte” audzēkņi.


Darba lapa drukas formātā šeit