Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu Ventspils Amatu mājas Senajā klasē savu vietu atkal ieņem harmonijs, kas atgriezies mājvietā pēc restaurācijas.

Pirms 15 gadiem atklāja Amatu māju, kas iekārtota senākajā saglabātajā skolas ēkā Kurzemē. Šajā ēkā reiz atradās arī skola, kurā 19. gs. vidū mācījās nākamais Dainu tēvs – Krišjānis Barons. Amatu mājā iekārtotā senā mācību klase veidota ar mērķi, lai ikviens interesents varētu izjust tā laika skolas gaisotni. Tā ir piesaistījusi lielu skaitu interesentu un skolu grupas labprāt apmeklē šo Amatu mājas ekspozīciju, izbaudot 19.gs. skolmeistara stingrību un mācīšanas metodes muzejpedagoģiskajās nodarbībās. Klasē atrodami tam laikam raksturīgas mēbeles un mācību uzskates priekšmeti, īpašu vietu skolā ieņem 20. gs. sākumā Vīnē izgatavotais Teofila Kotikeviča (T.Kotykiewicz) fabrikas harmonijs.

Harmonijs ir taustiņu mūzikas instruments, kuram gaisu pievada ar kājminamām plēšām un tā skanējums atgādina ērģeles. 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā skolā harmoniji bija ļoti nozīmīga izglītības procesa sastāvdaļa, jo augstu tika vērtēta garīgo dziesmu dziedātprasme. 20.gs. sākumā Latvijas teritorijā Teofila Kotikeviča fabrikas ražotie harmoniji bija vai katrā skolā. Agrāk tik labi zināmo mūzikas instrumentu mūsdienās reti kurš atpazīst vai ir dzirdējis skanam.  

Ventspils Amatu māja, realizējot projektu „Harmonijs no restaurācijas līdz ekspozīcijai un koncertam”, nodrošināja harmonija restaurāciju, kas ļauj muzeja apmeklētājiem iepazīties ne tikai ar ārējo izskatu, bet arī ar kvalitatīvu instrumenta skanējumu. Projekta ietvaros paredzēta sadarbība ar Ventspils Mūzikas vidusskolu, kur skolas mācībspēki un audzēkņi varēs izmēģināt harmonija spēli.

Nozīmīgais projekts realizēts ar VKKF atbalstu 3000 EUR apmērā. Harmoniju restaurēja Ugāles ērģeļbūves darbnīcas meistars Aleksandrs Isajevs.