Projektu konkursā pretendēs uz finansējumu zvejas laivu restaurācijai un laivu nojumes ekspozīcijas izveidei Piejūras brīvdabas muzejā

 

Piektdien, 10.maijā, Ventspils pilsētas dome atbalstīja projektu “Piejūras brīvdabas muzeja laivu nojumes ekspozīcijas izveide” un “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija” pieteikumu iesniegšanu projektu konkursā, pretendējot uz Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu šo ieceru īstenošanai.

Laivu nojumes ekspozīcijā paredzēts izmantot modernus, interaktīvus vides instalācijas objektus un audio risinājumus. Tiks turpināts iesāktais darbs pie zvejas laivu restaurācijas, – rezultātā būs pilnībā pabeigta nozīmīga un unikāla Piejūras brīvdabas muzeja ekspozīcijas daļa, būtiski uzlabojot eksponēšanas apstākļus. Piejūras brīvdabas muzeja kolekciju veido 21 laiva, kuru tehniskais stāvoklis ir ļoti dažāds. Restaurēto eksponātu izvietošana vienkopus nodrošinās muzeja apmeklētājiem priekšstatu par laivu būvniecības un zvejniecības attīstību Ziemeļkurzemē.

Ventspils pilsētas dome lēma atbalstīt projektu pieteikuma iesniegšanu biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtā EJZF Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” atbilstoši rīcībai “Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība”.

Ventspils pilsētas dome lēmusi projektu atbalsta gadījumā uzdot Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils muzejs” realizēt Ventspils muzeja projektos plānotās aktivitātes 2018.-2020.gadā par kopējo summu 669 412 EUR, no tā plānotais EJZF finansējums – EUR 593 201. Projektu realizācijas kopējās izmaksas ietver nepieciešamos projektu sagatavošanas darbus, ekspozīcijas izveidi, laivu restaurāciju un nepieciešamos uzraudzības darbus. Saskaņā ar konkursa nosacījumiem projekti jārealizē viena gada laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu īstenošanu.
11111