Pirmdien, 17.jūlijā tika uzsākta arheoloģiskā izpēte pie Livonijas ordeņa pils dienvidu fasādes. Pētījumu mērķis – noskaidrot augsnes līmeņa pazemināšanās cēloņus, kas bojā muzeja ārpagalma gājēju celiņu. Hipotētiski izmaiņas saistītas ar līdz šim nezināmām pazemes konstrukcijām šajā rajonā. Arheoloģiskās izpētes darbu  vadītājs – muzeja direktora vietnieks – vadošais pētnieks Armands Vijups, izpēti finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

Livonijas ordeņa pils celta 13.gs. vidū – otrajā pusē, pirmo reizi rakstītajos vēstures avotos minēta 1290. gadā un uzskatāma par senāko mūra celtni pilsētā, tās pirmsākumiem. Pils savā mūžā piedzīvojusi vairākas lielākas pārbūves, sākot ar 14.gs., kad veidojas kvadrātveida sānu “spārni” un beidzot ar 19.gs. 20. gadiem, kad, pilī iekārtojot  apriņķa cietumu, tā iegūst tagadējo fasāžu noformējumu. Pils atjaunošana notiek 1996.-2012.g., jau 2001. gadā šeit savu mājvietu rod Ventspils muzejs.

Izpēte tiek veikta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu.