Ventspils muzejā stažējas Cēsu Vēstures un mākslas muzeja jaunā speciāliste, restauratore Alvīne Ivanova. Ar savu pieredzi un zināšanām dalās pieredzējusī restauratore, Ventspils muzeja Restaurācijas nodaļas vadītāja Anita Burkovska.

Alvīne Ivanova apgūs arheoloģisko metāla priekšmetu konservāciju, strādājot ar dažādas saglabātības priekšmetiem no Ventspils muzeja krājuma. Stažēšanās laikā tiks restaurēti Puzes Lejaskroga senkapu arheoloģiskie atradumi. Šāda sadarbība ir ļoti būtiska, jo ļauj iepazīt restaurācijas praktisko pusi – izmantojamos materiālus, instrumentus un tehniku, kas ļoti noderēs ikdienas darbā, strādājot ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma priekšmetiem.

Savukārt Ventspils muzejs labprāt dalās savā pieredzē un priecājas par jauniem speciālistiem savā ziņā tik retā profesijā. Alvīne stažēšanās laikā arī iepazīsies ar Ventspils muzeja krājuma arheoloģijas kolekciju un ekspozīcijām. Paredzēts, ka jaunā speciāliste apmācību ietvaros muzejā darbosies līdz 19.augustam.