Noslēdzies 2016./2017. mācību gads, un Ventspils muzejs sadarbībā ar  Ventspils pilsētas un Ventspils novada Izglītības pārvaldēm, pilsētas un novada bibliotēkām vēlas pateikt paldies tiem pedagogiem, kuri mācību procesā sadarbojušies ar Ventspils muzeja struktūrvienībām, pilsētas un novada bibliotēkām.

Jau trešo gadu tiek izsludināta pieteikšanās konkursam par Herberta Dorbes balvu Gada humanitāro zinību skolotājs. Konkursa mērķis ir paust atzinību pedagogiem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūrvēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, pilsētas un novadu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, veicinot bērnu un jauniešu lasīšanas un radošo spēju attīstību.
Konkursā var piedalīties pilsētas un novada humanitāro priekšmetu skolotāji.

Pirmais, kurš godināja savus izglītības darbiniekus, piešķirot viņiem Herberta Dorbes prēmiju, bija Ventspils novads 1989. gadā. 2015. gadā par H. Dorbes balvas ieguvēju kļuva Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Tropa par ieguldījumu skolēnu iesaistīšanā novada literatūras vēstures izpētē 2014./2015. mācību gadā. 2016. gadā balvu ieguva Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes Varavīksne skolotāja Ineta Grosbaha.

Izvirzīt kandidātus Herberta Dorbes balvai, aizpildot pieteikuma anketu, var izglītības iestāžu vadība, pedagogu kolektīvs, skolēni, skolēnu vecāki –  visi, kas vēlas novērtēt  skolotāju radošo, nesavtīgo darbu 2016./2017. mācību gadā. Balvu pasniegs 2017. gada 1. oktobrī Skolotāju dienai veltītā pasākumā Piejūras brīvdabas muzejā.

H. Dorbes balvas nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit

Inese Aide, tālr. +371 636 25004