H. Dorbes balva

Noslēdzies 2016./2017. mācību gads, un Ventspils muzejs sadarbībā ar  Ventspils pilsētas un Ventspils novada Izglītības pārvaldēm, pilsētas un novada bibliotēkām vēlas pateikt paldies tiem pedagogiem, kuri mācību procesā sadarbojušies ar Ventspils muzeja struktūrvienībām, pilsētas un novada bibliotēkām. Jau trešo gadu tiek izsludināta pieteikšanās konkursam par Herberta Dorbes balvu Gada humanitāro zinību skolotājs. Konkursa mērķis ir paust … Continue reading H. Dorbes balva