Pirmdien, 3.jūnijā plkst.10:00 Dabas nodarbība H.Dorbes dārzā, Ērgļu ielā 1

 

Vasarā rakstnieka Dorbes dārzs ir īpašs, jo šeit katram kokam un krūmam ir savs stāsts, kurus rakstnieks savulaik apkopojis grāmatā “Savu bēniņu direktors” (1984). Nelielajā dārzā līdzās ziediem kuplo rakstnieka stādītie bērzi, liepiņu dzīvžogs, sēru goba, kadiķītis, Sibīrijas ciedrs un citi zaļie draugi.

Par Latvijā biežāk sastopamajiem kokiem un to raksturīgajām pazīmēm, par to, cik lielam jābūt koka apkārtmēram, lai tas iegūtu dižkoka statusu, kā pareizi nomērīt koka apkārtmēru, kā noteikt tā vecumu, būs iespējams uzzināt 3.jūnijā plkst.10:00 rakstnieka Herberta Dorbes muzeja nodarbību ciklā skolēnu vasaras brīvlaikā “Zili brīnumi zaļā dārzā”, kuru vadīs Andra Ratkeviča, Dabas izglītības centra “Slītere” vadītāja. Nodarbībā piedalīsies Ventspils Centra sākumskolas vasaras nometnes dalībnieki.