Iespējams, ka virtuālā realitāte daudzus ir nogurdinājusi, tomēr kultūras mantojuma digitalizācija padara lietas pieejamas izpētei, ļauj uzzināt par citu muzeju darbu, kā arī noteikti ļauj saglabāt informāciju par konkrētās lietas veidolu.

Ventspils muzejs jau trešo reizi piedalās Kultūras informācijas sistēmu centra īstenotajā ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”.

Projekta mērķis ir palīdzēt muzejiem veikt kvalitatīvu priekšmetu digitalizāciju, saglabāt Latvijas kultūras mantojumu digitālā formā un padarīt to pieejamu sabiedrībai. Dalība projektā piedāvāta visiem muzejiem, kuri lieto Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu. Šoreiz tiek fotografēta daļa no Ventspils muzeja etnogrāfiskās kolekcijas. Kopumā tiks digitalizēti 1880 priekšmeti. Tādā veidā sabiedrībai paplašināsies iespējas iepazīties ar kultūras mantojumu digitālā veidā, jo attēlus un priekšmetu aprakstus varēs aplūkot Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā – nmkk.lv.