25.martā Ventspils muzejā viesojās ERASMUS + skolu partnerības projekta dalībnieki. Livonijas ordeņa pili un Ventspils Amatu māju apmeklēja ERASMUS + skolu partnerības projekta dalībnieki no Francijas, Rumānijas, Portugāles un Latvijas. Livonijas ordeņa pils tika apskatīta muzeja vēsturnieka vadībā, bet Amatu mājā dalībnieki piedalījās radošajās nodarbībās papīra liešanā, grafikas nospiedumi linogriezuma tehnikā , kā arī iepazina Seno klasi un audēju darbnīcu.