Šajā mācību gadā pirmajā Vēstures otrdienā, 12.septembrī plkst.17.30 Ventspils muzejs aicina iepazīt  Herberta Dorbes veidotās ābeces. Arī Ventspils muzejs ir izglītības iestāde, tāpēc līdz ar jauno mācību gadu atsākot ciklu Vēstures otrdienas, H.Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide  iepazīstinās interesentus ar rakstnieka radītājām mācību grāmatām. Rakstnieks reiz sastādījis mācību līdzekļus – ābeci (1931), uzdevumus rakstu darbiem (1929) un diktātu krājumu (1930), kurus izmantojis darbā, strādājot Pļavas skolā jeb Ventspils pilsētas 2.pamatskolā, (pēc pārdēvēšanas – Ventspils pilsētas 4.pamatskolā). Grāmatas izdevuši Latvijas brīvvalsts laika pazīstamie izdevēji Jānis Roze (diktātu krājumu) un Andrejs Jesens (ābecīti). Muzejā glabājas 1923.-1924.gadā uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzams skolotājs Herberts Dorbe un viņa audzēkņi. Rakstnieka muzejs cer, ka – varbūt kāds no Vēstures otrdienu apmeklētājiem fotogrāfijās atpazīs savus paziņas vai radiniekus, kas tolaik (20.gs. 20.gadu I puse) mācījušies Pļavas skolā?

Ieeja – bez maksas