Vēstures otrdienā, 27.oktobrī plkst.17:30 par ebrejiem Lietuvā un Latvijā, izstādes “Zudusī litvaku pasaule” kontekstā stāsta muzeja “Ebreji Latvijā” vadītājs Iļja Ļenskis

Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī patlaban vēl skatāma Šauļu muzejs “Aušros” veidotā izstāde “Zudusī litvaku pasaule mākslinieka Gerarda Bagdonaviča (1901–1986) zīmējumos”, kas atspoguļo Lietuvas ebreju ikdienas dzīvi un kultūru.
Muzeja “Ebreji Latvijā” vadītājs, vēsturnieks Iļja Ļenskis Vēstures otrdienā, 27.oktobrī Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē iepazīstinās ar ebreju kopienu dzīvi Lietuvā un arī Latvijā: “Latvijā un Lietuvā ebreji nekad nebija ieslēgti izolētajos geto, mijiedarbība ar kaimiņiem bija svarīgs aspekts kopienu attīstībā, tomēr pastāvēja arī plaši sabiedriskās dzīves lauki, kur dažādas etniskās grupas bija pilnīgi nošķirtas. Šī savpatnība radīja arī noteiktu arhitektūras un pilsētbūvniecības tradīciju, kas atstāja iespaidu daudzās reģiona pilsētās. Svarīgi atzīmēt, ka ebreji Austrumeiropā nebija monolīta grupa, tie dalījās vairākās subetniskās kopienās, kuras iezīmējās ar valodas un tradīciju īpašībām. No šīm grupām “litvaki” – vēsturiskās “Lielās Lietuvas” ebreji – attīstīja visstiprāko reģionālo identitāti, un arī deva aizsākumu vairākiem svarīgiem intelektuāliem strāvojumiem ebreju garīgajā dzīvē. Paralēli tam arī Kurzemes ebrejiem izveidojās priekšstats par sevi kā atsevišķu grupu, ar savu mantojumu un vērtībām.” Sarunā I.Ļenskis pieskarsies šo augstākminēto faktoru mijiedarbībai, un tam, kā izveidojās komplicētais kultūras fenomens – litvaku pasaule.
Vēstures otrdienu lekcija notiks Kapitula zālē, ņemot vērā pašreizējos nosacījumus pasākumu norisei iekštelpās.
Ieeja – bez maksas