Noslēdzoties Agneses Rudzītes un Terēzes Marijas Miltiņas ilustrāciju izstādei Herberta Dorbes nepublicētai bērnu dzejai “Mīļbrītiņš”, rakstnieka Herberta Dorbes muzejs saņēma vērtīgu dāvinājumu – izstādes darbus. Patiess prieks, ka Herberta Dorbes bērnu dzeja uzrunā atkal jaunu mākslinieku paaudzi!

 

Inese Aide, tālr. +371 636 25004