Atklājumi arheoloģiskās uzraudzības laikā Ostas ielā 7

 

Ventspils muzeja vadošais pētnieks un arheologs Armands Vijups veica arheoloģisko uzraudzību Ventspilī projekta “Ietves seguma izbūve zem tirdzniecības kioskiem Ostas ielā 7” īstenošanas laikā. Zemes darbi piekļāvās senās, 17.-18.gs. izmantotās Ventspils pilsētas kapsētas teritorijai, kura atradās kvartālā starp Ostas, Tirgus, Skolas un Zvana ielām. Negaidīts atradums bija ārpus līdz šim zināmās kapsētas robežām atsegtais kaps – 22-24 gadus veca vīrieša apbedījums, kurš, spriežot pēc kaulu stāvokļa (noteica bioarheoloģe G.Zariņa) bijis smaga fiziska darba darītājs. Nav skaidri apsvērumi, kas likuši šo cilvēku apbedīt ārpus kapsētas robežām. Ārpus kapsētas žoga šajā laikā apglabāja pašnāvniekus, draudzei nepazīstamus klaidoņus, citas marginālas un tā laika sabiedrībai “nevēlamas” personas.

Pārējās arheoloģiskās liecības šajā teritorijā saistās ar nesenāku pagātni – 19.-20.gs. To starpā interesantākā – 19.gs. beigu misiņa zvans, ko izmantoja zirgu pajūgu rotāšanai. Pēc restaurācijas, ko veica Ventspils muzeja metāla restauratore Ineta Niedola, atklājās reljefs uzraksts krievu valodā: “Купи. Не скупись. Веселись“ (Nopērc. Neskopojies. Priecājies), kas liecina par 19.gs. reklāmas tradīcijām. Visticamāk gan, ka Ostas ielā zvans netika lietots sākotnējā funkcijā, bet gan izmantots kā durvju zvans.