2019. gada 19. februāris

Starp nominētajām būvēm arī Ventspils pilsētas DR publiskā infrastruktūra ar kvalitatīvi izbūvētām gājēju laipām un auto stāvvietām

Būvniecības nozares profesionālo organizāciju organizētā skate „Gada labākā būve Latvijā 2018” notiek jau 21 gadu un žūrijā apvieno 49 būvniecības nozaru speciālistus. Kopumā otrajai kārtai žūrija virza 79 būves desmit nominācijās.

Otrajai kārtai izvirzītais objekts “Gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī, Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas – sasniedzamībai” iekļaujas Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003 „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”. Projektu realizē Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs” sadarbībā ar Ventspils Komunālo pārvaldi. Būvprojekta izstrādātājs SIA “SBI-Ventspils”, būvdarbu veicējs SIA “Ostas celtnieks”.

Izbūvētās laipas, jaunizveidotā infrastruktūra nodrošina Pelēkās kāpas sasniedzamību un dabas mantojuma aizsardzību. Objektu papildina informatīvie stendi par Pelēko kāpu floru un faunu.

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2018” ģeogrāfija ir ļoti plaša. 32 būves atrodas Vidzemē, 18 – Rīgā, 11 – Kurzemē, 8 – Latgalē un 9 – Zemgalē, bet viena – Zviedrijā.

ERAF Samslogo1