Šajā vasarā līdzīgi kā iepriekšējos gados Ventspils muzejā Ventspils pilsētas domes līdzfinansētā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētā nodarbinātības programma nodrošina vairākiem pusaudžiem un jauniešiem darba vietas.

Jūlijā un augustā Ventspils muzejā ik mēnesi līdzās pieredzējušajiem muzeja darbiniekiem darbs tika piedāvāts 10 jauniešiem. Programmas ietvaros skolēni var strādāt vienu mēnesi. Šajā laika posmā skolēni piedalās muzeja darbā Livonijas ordeņa pilī un Piejūras brīvdabas muzejā. Darbs muzejā ļauj iepazīt muzeja darbību un apjaust, cik daudz laika un spēka tiek ieguldīts, lai saglabātu vēsturi nākošajām paaudzēm, darīt to pieejamu un baudāmu mūsdienu apmeklētājiem. Palīdzīgās darba rokas tiek iesaistītas gan krājuma darbā, gan objektu un vides sakopšanā. Ventspils muzejam ir pateicīgs par skolēnu veikumu un ieguldījumu muzeja darbā, savukārt skolēniem bieži vien šī ir pirmā darba pieredze, kas ļauj iejusties strādājoša cilvēka ikdienā, darot sabiedrībai nepieciešamu darbu.