Gada nogalē Kultūras informācijas sistēmu centrs pasniedza atzinības rakstus muzeju pārstāvjiem, kuri visaktīvāk aprakstījuši sava muzeja priekšmetus Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā www.nmkk.lv, kā arī tiem, kuri šogad bija teicami sagatavojušies un aktīvi darbojās ar ES atbalstu īstenotajā projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”.
Ventspils muzejs saņēma atzinības rakstu par teicamu sagatavošanos un aktīvu darbu ERAF projektā „Kultūras mantojuma satura digitalizācija” 1. kārtā. No Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pils krājuma tika digitalizēti 1650 dažādi priekšmeti, kas bija vislielākais daudzums citu muzeju vidū.
Muzejos speciālistu komanda skenēja un fotografēja visdažādākā veida un izmēra priekšmetus – fotogrāfijas, foto negatīvus, dokumentus, gleznas, afišas, arheoloģiskos priekšmetus, metāla un koka darbarīkus, ieročus, dažādas mēbeles, apģērbus un pat auto tehniku.
Katrs muzejs ir atšķirīgs un daudzējādā ziņā unikāls – gan krājuma priekšmetu, gan telpu ziņā, tāpēc, kā atzīst speciālisti, katrs no tiem prasa ļoti individuālu pieeju.