Livonijas ordeņa pils pagalmā var manīt tikai daļu no šī pavasara darbiem. Paralēli muzejā notiek dažādi remontdarbi sākot no administrācijas ēkas darbinieku virtuves kosmētiskiem remonta darbiem, beidzot ar Noliktavas ēkas remonta darbiem.

Noliktavas ēka 18.gs. kalpojusi kā Ventspils ostas noliktavas ēka, kas uz Livonijas ordeņa pils pagalmu 20.gs. beigās pārcelta no Ventmalas. Šobrīd tai nepieciešams sakopt koka daļas, kurus sācis bojāt laika zobs.

Pagājušajā nedēļā, pavasara noskaņās, tika izpildīti koku vainagu veidošanas darbi pils teritorijā augošajiem kokiem un uzsākta pils pagalma solu izgatavošana un rit pavasara dārza darbi, kur skaisti saulē rotājas dažādas puķes un augi.

Ārkārtas situācijas ietvaros tiek domāts arī par muzeja darbiniekiem – daļa strādā attālināti, daļa savās darba vietās, ir sagādāti personīgie aizsardzības līdzekļi darbiniekiem darba vietās (sejas maskas, roku dezinfekcijas līdzekļi).