Kāda ir muzeju vēlamā attīstība šogad un tālākā nākotnē – par to muzeju darbinieki runāja 14. janvārī Kara muzejā notikušajā muzeju forumā „Gada kopsavilkums. Neērtie jautājumi”. Mūsdienu dinamiskais laiks pieprasa aizvien daudzveidīgāku muzeju darbību un jaunas izpausmes formas. Latvijā šai ziņā ir daudz labu piemēru, tomēr netrūkst arī lietu, ko uzlabot, pilnveidot un modernizēt. Forumā tika analizētas gan pasaules tendences, gan pašu idejas par jaunu formu meklējumiem muzeju attīstībā, darbā ar sabiedrību, krājumu veidošanā, muzejpedagoģijā un komunikācijā.

Prieks kopā būt un virzīties uz kopīgiem mērķiem!