Ventspils muzeja restaurācijas nodaļas vadītajai Anitai Burkovskai, sakarā ar Latvijas restauratoru biedrības 30 gadu jubileju, 10. Jūnijā pasniegts pateicības raksts par ieguldījumu Latvijas restauratoru biedrības izveidē un darbā.