Šogad 5. un 6. martā H. Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide piedalīsies  Liepājas 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kurā tiks skatīti Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumi.

Herberta Dorbes memoriālā muzeja pamatdarbība ir saistīta ar literatūru, tāpēc Ventspils muzejs lepojas ar H. Dorbes muzeja vadītājas dalību Liepājas 26. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Referātā „Uzticīga jūrai, mīlestībai un Ventspilij” filoloģe Inese Aide iepazīstinās ar dzejnieces Janas Mores (1939-2004) literāro mantojumu, kurā jūtams piejūras pilsētas kolorīts, romantika un dzīves sūrums. Ineses Aides pētījumā tiek skaidrots raksturīgais Janas Mores daiļradē un izcelti Ziemeļkurzemes atspulgi dzejnieces dzīves laikā izdotajos dzejoļu krājumos pieaugušajiem.

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, Vītauta Dižā universitāte gada sākumā aicināja piedalīties humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētniekus ar referātiem par Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumiem. Jau vairāk nekā 20 gadus šajā konferencē uzstājas literatūrzinātnieki, taču pēdējos gados ar saviem pētījumiem iepazīstina arī mūzikas pedagogi un teorētiķi, teātra zinātnieki un pētnieki, kuri savos referātos sintezējuši vairākas jomas. Plašāks kļuvis arī konferences klausītāju loks, to apmeklē ne tikai akadēmiskais personāls un zinātnieki, bet arī daudzi pilsētas kultūras jomas darbinieki. Šādas konferences norise Liepājā ir notikums, kas ļauj parādīt, cik augstā līmenī ir kultūras un literatūras pētījumi pilsētā, kā arī parāda starptautiskā redzējumā mūsu zinātnieku pētījumus.

Plašāka informācija un konferences programma: https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/konferences/26.%20APLKP%202020%20programma.pdf