Piektdien, 21. februārī, Ventspils muzeja direktora vietnieks, vadošais pētnieks Armands Vijups ar referātu “Kultakmens bez ziedojumiem? “Grīžu Velna beņķa” arheoloģiskās izpētes rezultāti 2019. gadā” piedalīsies Latvijas Universitātes 78. starptautiskajā konferencē.

Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu ar savām tradīcijām, kur var iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem dažādās zinātņu nozarēs, pārsniedzot nacionālās robežas. Konferencē savstarpēji apspriest jaunākos zinātnes sasniegumus aicināti ne tikai zinātnieki no Latvijas un dažādām ārvalstu zinātniskām institūcijām, bet arī uzņēmēji un dažādu tautsaimniecības nozaru līderi.

Ventspils muzeja vadošā pētnieka Dr. hist. Armanda Vijupa referāts “Kultakmens bez ziedojumiem? “Grīžu Velna beņķa” arheoloģiskās izpētes rezultāti 2019. gadā” iekļauts sekcijā “Arheoloģija Baltijā: pētījumi, metodes un tendences”. Referāts iepazīstina ar izpētes rezultātiem no 2019.gada vasarā veiktajiem Ventspils muzeja un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes organizētajiem izrakumiem, lai pētītu Grīžu “Velna beņķa” dižakmens būtību. Arheoloģiskās izpētes gaitā tika konstatētas senlietas un liecības, ka akmeni apkārtnes 17.-18.gs.  iedzīvotāji, iespējams, izmantojuši kā kulta vietu, ticot, ka tam piemīt īpašas pārdabiskas īpašības. Iespējams, ka atrastās 17.-18.gs. senlietas nozaudētas, cilvēkiem šajā laikā apmeklējot akmeni. Šajā laikā arī veidojies zemais akmens krāvums lielā akmens pakājē, kas hipotētiski ļāvis vieglāk uzkāpt uz “Velna beņķa” sēdekļa.

Arheoloģijas konferences sesija notiks Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 225. telpā no plkst. 9.00 līdz 16.30. Sekcijas darba norise sadalīta trīs daļās – pirmā no tām veltīta akmens un bronzas laikmetu pētījumiem, otrā – dzelzs un vēsturisko laiku arheoloģijai, bet trešā – arheoloģijas teorijas un metodoloģijas jautājumiem.